Cennik

NOCLEGI W DOMKACH TURYSTYCZNYCH PIERWSZA DOBA NASTĘPNE DOBY
Domek 6-osobowy o wysokim standardzie 280,00 zł ** 220,00 zł **
Domki B, C, L, Ł, M 180,00 zł ** 140,00 zł **
Domki D, E, F, G, K 160,00 zł** 120,00 zł**
Ustawienie samochodu bezpłatnie
Pobyt psa 5 zł/doba
** Prąd płatny oddzielnie; woda w cenie wynajmu.

Regulamin ośrodka:

1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie ośrodka Aquasport

2. Podstawą do zameldowania Gościa w domku jest okazanie przez niego dowodu osobistego.

3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 10.00.

4. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

5. Gość może przedłużyć swój pobyt w miarę posiadania możliwości i wolnych miejsc noclegowych.

6. Gość odpowiada materialnie za wszystkie braki i uszkodzenia spowodowane w ośrodku z jego winy, zaś należnością za wyrządzone szkody zostanie obciążony na miejscu.

7. Gość ośrodka nie ma prawa przekazywać pokoju lub domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

8. Osoby nie zameldowane w ośrodku mogą przebywać w domkach w godzinach od 7.00-22.00
Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę lub zakłócił pobyt Gości.

9. Kierownictwo ośrodka nie odpowiada za wypadki dzieci pozostawionych bez opieki na terenie ośrodka.

10. Gość ośrodka jest zobowiązany dbać o czystość i estetykę ośrodka, jego terenu i urządzeń oraz przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w ośrodku w szczególności:
– nie rozniecać ognia poza miejscem do tego przeznaczonym
– nie dokonywać samodzielnie napraw urządzeń elektrycznych
– podporządkować się zaleceniom administracji

11. Gość opuszczający ośrodek zobowiązany jest zdania kluczy w biurze ośrodka względnie osobie do tego upoważnionej

12. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu Właściciel Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona może pozbawić prawa pobytu w ośrodku